Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Wieszczętach

43-386, Świętoszówka Wieszczęta 50

tel.: 33 815 40 90

zspwieszczeta@jasienica.pl